0-6 YAŞTA KREŞE BAŞLIYORUM KORKUSU

 

Annenin veya çocukla ilgilenen kişi/kişilerin aşırı korumacı tutumu, çocuğu anneye ya da bakan kişiye karşı bağımlı yapar. Bu da çocukların kreşe uyum sağlamasını ve oryantasyon olumsuz etkiler. Özellikle çocuğun her ihtiyacını karşılayan, kendi kendine öz bakım ihtiyaçlarını karşılamalarına izin vermeyen ailelerin çocukları, kreşe uyum sağlamada problem yaşamaktadır. Kreşe uyum pobleminin esas sebebi; annenin çocuğunun "kendini gerçekleştirmesine" fırsat vermemesidir. Bu durumdaki çoçuklarda karşılaşılan problemle başa çıkma ya da çözüm yolları geliştirme becerisi ve "istek duyma" hissi gelişmemiştir. "İstek duyma hissi", çocuğun acıktığını, susadığını ifade etmesi yani vücudunu dinleyip hissetmesidir. Bu durumu sözlü-sözsüz iletişim yolları ile yetişkinlere aktarabilecek düzeye gelmesiyle, annelerine olan bağımlılıklarından ortalama 3 yaş civarında kurtulabilirler. Peki, olması gereken nedir? Özellikle ilk iki yaş güven ortamını sağlama, çevreyi keşfetme döneminde anne ve çocuk birlikte olabilir. Ancak, 2 yaşından sonra, annelerin çocuğun üzerindeki korumacı tutumunu giderek azaltması gerekmektedir.

BU KORKULARIN ÜSTESİNDEN NASIL GELİNİR?

EĞER ÇOCUĞUNUZ KREŞE GİTMEYİ REDDEDİYORSA?
-Çocuğunuzun neden kreşe gitmek istemediğini sorun. Kreşe gitmek istememesinin sizce geçerli bir nedeni varsa, kreş personeli-aile işbirliği ile bu sorunun ortadan kaldırılması/en aza indirilmesini sağlayın. -Kreşe gelene kadar sorun yaşıyor ya da kreş kapısının önünde çocuğunuz içeri girmek istemiyor ve sizin gitmenize izin vermiyorsa, okula bağımlı olmadığı ebeveyni tarafından getirilmesini sağlayın. -Bazı çocukların ilk haftalarda sorunsuz gittiği kreş, bir süre sonra ilgi çekiciliğini kaybeder. Kreşe gelmemek için türlü bahaneler uydurur. Bazı çocuklar ise ilk günlerde daha kreşe gelmek istemez ağlayarak tepki gösterirler. (Genellikle çocuklar kreş ya da anaokuluna gelene kadar ağlayıp, gitmek istemeyip kapıdan içeri girdikleri andan itibaren her şeyi unuturlar. Ama sizin aklınız hep çocuğunuzla ayrıldığınız zaman ki ağlamasındadır...)

 

ORYANTASYON NEDİR?

 

Çocukların kreş ve okul öncesi ortamına alışması için bir oryantasyon uygulaması takip edilmektedir. Çocuk belirlenen programa uyum sağlayana kadar annesiyle bir hafta boyunca okulu ziyarete gelir. Sabah saatlerinde annesiyle gelen ve oyun alanlarında öğretmeniyle ve psikolog ile birlikte 45 dakika geçiren çocuk, birkaç gün sonra kendi sınıfındaki aktivitelere kısa sürelerle katılım sağlayacaktır. Ailesi dışında ilk defa yeni ve yabancı bir ortama giren çocuk, öğretmenini ve kreş çalışanlarını tanımaya çalışıp, güven geliştirmeye çalışacaktır. Değişkenlik gösteren oryantasyon programı bazı durumlarda çocuğa özel olarak planlanabilir. Annesiyle öğretmeninin ya da psikoloğun sohbet ettiğini gören, annesinin kendisiyle birlikte kreşte vakit geçirdiğini gören çocuk, gözlemleri sonucunda okula ve öğretmenine güven geliştirip, okulun endişe duyulacak bir yer yerine eğlenilecek bir yer olduğu düşüncesini kazanacaktır. Refakat süresi olmadan çocuğu kayıt sonrası kreşe bırakıp gitmek, çocukta terk edilmişlik düşüncesine ihtimal verebilmektedir. Bu düşünce çocuğun kendini ve ailesini suçlamasına sebebiyet vereceğinden kayıt sonrası çocuk için bir oryantasyon süreci gerekli ve sağlıklı olandır. Bu süreç güvenli bağlanmayı başarabilmiş anne-çocuk ilişkilerinde daha kısa ve sağlıklı tamamlanmaktadır.

OYUN AKADEMİSİ’NDE NASIL UYGULANIR?

Öğrenciyi Tanıma Çalışmaları


Çocuğun psiko-sosyal gelişimi takip etmek için çocuğun içinde bulunduğu sosyal grup ve aile ortamı çok önemlidir. Bu sebeple, bireysel gözlem, grup içi gözlem, öğretmeni ve arkadaş çevresi ile kendini ifade etme ve iletişim kurma, anne-baba görüşmeleri yapılır. Ayrıca bazı gerekli durumlarda ise gelişim ve gelişim takibini belirlemek amacıyla bazı test, envanter ve terapiler uygulanmaktadır. • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi • Good Enough-Harrsi İnsan Çizme Testi • Peabody Resim Kelime Testi • Gessell • Bender Gestatl Görsel Motor Algılama Testi • Benton Görsel Bellek Testii • Porteus Labirentleri • Frostig • Cattell 2A ve Cattell 3A Testi • WISC-R Zekâ Testi • AGTE ( Ankara Gelişim Tarama Envanteri) • Oyun Terapisi


Öğrenci Gözlemi

Öğrenci gözlemleri, çocuklarımızın arkadaş ve öğretmen ilişkilerini,etkinliklere katılımını, davranış ve kişilik özelliklerini ve gelişimlerini takip etmek amacıyla düzenlenmektedir. Gözlem sonucunda edinilen bilgiler, velilerle yapılan bireysel görüşmelerde değerlendirilerek aktarılır.Öğrenci Görüşmeleri

Birebir yapılan öğrenci görüşmeleriyle çocuğun gelişimini takip etmenin yanı sıra problem çözme becerisini, ilgi alanlarını, aile ve arkadaş algısını anlama ve destekleme amaçlanmaktadır. Çocuk ile yapılan görüşme, veli ve öğretmen görüşmelerinde değerlendirilir.Veli Görüşmeleri

Yapılan veli görüşmelerimiz gizlilik esası içerisinde olmaktadır. İlk görüşme, "Aile Tanıma Formu"nun değerlendirilmesi ile başlar. Devam eden görüşme süresince çocuğumuzun okula başladığı günden itibaren yapılan gözlemler ve değerlendirmeler (çocuğun okula uyumu, gelişim özellikleri, arkadaş ve öğretmen ilişkileri, ilgi alanları, güçlü ve zayıf yanları) hakkında veliye bilgi verilir. Velimizin çocuğu ile ilgili sorun yaşadığı alanlarda veli ile ortak çalışmalar yapılarak problem çözmeye gidilir.Hizmet içi Eğitim Seminerleri

Sene içinde belirli dönemlerde, psikologlarımız tarafından personelimize yönelik çocuklarımızı gelişimsel olarak desteklemek amacıyla seminerler düzenlenir.Hizmet içi eğitimlerle desteklenen personelimiz her daim danışman kadromuzdan destek alabilmektedir.Makaleler

Psikologlarımız tarafından velilerin pedagojik bilgi ihtiyacına göre hazırlanan çocuk ve aile ile ilgili yazılar internet sitesinde yayınlanıp, gerektiğinde velilerimize gönderilir.