BRANŞ DERSLERİMİZ

İngilizce

Eğitim modelimizde yabancı dil bir ders olarak değil bir iletişim aracı olarak kullanılır. Dil öğrenimi bireyde doğuştan gelen bir özelliktir. Çocuklara yabancı bir dili öğretmenin kesin bir kuralı ve yaşı olmamakla birlikte, ingilizce eğitimine 3 yaşından önce başlanması, o dilin öğrenilmesini kolaylaştırmakta, 4 yaş itibariyle çocuğun duygu düşünce ilgi ve ihtiyaçlarını bu dille ifade etmesine fırsat yaratmaktadır. Çift dil (Bilingual) eğitim sistemi sayesinde, Oyun Akademisinden mezun olan çocuklarımız yabancı bir dilde gelişiminin temelini oluşturan dinleme, anlama, konuşma ve kavram öğrenme gibi becerileri alarak okula başlama ayrıcalığına sahip olmaktadır.

Bale

Klasik balenin temelinde, kişinin hem zihninin hem de vücut yapısının disipline edilmesi vardır.Bu bakımdan bale, çocukların fiziksel, zihinsel ve ruhsal gelişimlerine büyük fayda sağlayan birsanat dalıdır. Bale eğitimleri klasik müzik eşliğinde yapılır. Bu durum çocuğun, müzik kulağının gelişmesine olanak sağlar. Bu sayede çocuk, müziğe nasıl eşlik etmesi gerektiğini öğrenir. Bale eğitiminde, vücut esnekliği çok önemlidir. Bale eğitimi sırasında yapılan vücut hareketleri, içe basma, taban düşüklüğü, hafif omurga eğrilikleri gibi hastalıkların tedavisinde destekleyici rol oynar. Çocuğun duruşu düzelir, esnek bir vücut yapısı oluşur. Bale, büyük bir disiplin gerektirir. Bale eğitimi alan çocuk, öğrendiği disiplini hayatının her alanında uygulamaya başlar. Çocuklar balede belli masal karakterlerini canlandırırlar. Masallarda ve hikâyelerde yer almak hayal güçlerinin gelişmesine katkı sağlar.

Halk Dansları

Aydınlık bir toplum için, çağdaş, özgüvene sahip, yaratıcı ve sağlıklı olarak yetiştirilmiş bireylerin varlığına ihtiyaç vardır. Halk oyunları çocuklarımızın sosyal ve kişisel gelişimini olumlu yönde etkiler. Halk Oyunları eğitimi alan bir çocuk daha zarif, sağlam, sağlıklı bir vücuda sahip olur. Egzersizler sayesinde kazanılan esneklik, sağlamlık, zarafetin yanı sıra çocuğun sosyalleşerek kendine güvenini arttırır. Kız ve erkek öğrencilerimizin el ele, omuz omuza dizilerek oluşturduğu oyun halkasında çocuğumuz, arkadaşlarından komut almaya, birlikte adım atmaya, başarıya ortak olmaya, zorlukları ortaklaşa göğüsleyerek, bir topluluk halinde yaşamak zorunda olduğunu farkında olmadan öğrenir. Müzik ve dans sayesinde kendini ifade edebilme yeteneği kazanan çocuk çevresi ile daha başarılı iletişim kurar.

Drama

Çocuk gelişiminin sacayaklarından biri olan sanat dallarının belkide başında drama eğitimi gelmektedir. Bütün eğitimciler en etkili ve kalıcı öğrenme sürecinin 'yaparak-yaşayarak öğrenme' olduğu konusunda tartışmasız birleşmektedirler. Drama, 'yaparak-yaşayarak öğrenme' bakımından en etkili yöntemdir. Drama bir düşünceyi beden diliyle, hareket ederek, devinimle anlatımdır. İçsel bir durumun, bir tasarımın, bir düşüncenin eyleme dönüşmesidir. Dramayla birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürerek uygular. Bu süreçte de yaşantılar yoluyla yeni davranış ve duyguları öğrenir, deneyim sahibi olur. Böylece birey duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

Jimnastik

Jimnastik hem kız hem de erkek çocuklara hitap eden fiziki ve ruhsal gelişimi sağlayan özellikle erken çocukluk döneminde yapıldığında, tüm spor dallarının temelini oluşturan olimpik bir branştır. Jimnastik çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitle dengesini sağlamaktadır. Jimnastik branşı tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yaptıklarında dahi, herhangi bir bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır. Jimnastik, denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

Görsel Sanatlar

Sanat aktiviteleriyle uğraşan çocukların yabancı dillerden coğrafyaya, matematikten fene geniş bir alanda daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmalara göre müzik, resim, drama, heykel, çizim vb. yaratıcı ifade biçimlerinden herhangi birinde çalışmalar yapan öğrencilerin, uygulanan testler ve sınavlarda daha yüksek puanlar elde ettiğini ortaya koymuştur. Buna göre sanat eğitimi alan ve sanatla ilgili faaliyetlerde bulunan öğrencilerin okul hayatından kopma oranlarının daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Resim ve seramik dersleri çocuklarda merakı ortaya çıkarır. Çocuklar bu derslerle birlikte bazı şeyleri sorgulamaya öğrenir. Çizilen bir eskizden sonra, çocuk ulaştığı sonucu beğenmezse, onu siler ve tekrar çizer. Dolayısıyla "deneme yanılma" yöntemini genel sanatlar aracılığı ile öğrenir ve bu tekniği hayatın farklı alanlarında kullanır.

Satranç ve Go Dersi

Zihni ve hayal kurma gücünü geliştirir, çocuk oyun boyunca etkin bir düşünme pratiği içindedir. Hamle düşünür, oyun kurgular, nasıl yanıt alacağını hesaplar ve bu canlı süreci oyun sırasında hep yaşar. Dikkati geliştirir, oyunda yüz yüze kaldığı ve kalacağı pozisyonlar olması nedeniyle, istemediği sonuçlarla karşılaşmamak için dikkatini oyuna ve hamlelere yoğunlaştırmak durumundadır. Öngörüyü geliştirir, geleceğe dönük, eylemleri ile oluşacak sonuçları hesap etmek durumundadır " Eğer bu taşı oynarsam, yeni durumun bana yararı ve zararı ne olacak ?" sorusunu kendisine sorar. Kapsamlı düşünmeyi öğretir, buluş yeteneğini geliştirir, satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını yada eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır. Buda çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynar.

Piyano Eşlikli Müzik

Eğitim aşamaları içerisinde özellikle okul öncesi dönemde müzik etkinliklerinin gerçekleştirilmesi, çocuğun sosyal, duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişiminde çok büyük rol oynamaktadır. Dolayısıyla müzik eğitiminin yaşamın ilk yıllarında bilinçli olarak ve bilimsel yöntemlerle verilmesi oldukça önemlidir. Bu dönemdeki çocuklar müzikle mutlu oldukları gibi geniş bir zaman dilimi içerisinde yaratıcı yeteneklerini müzikle geliştirir ve bunun da ötesinde bazı sosyal becerileri kazanırlar. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencilerin müziksel açıdan donanımlı ve bilinçli hale gelebilmeleri, doğrudan doğruya heyecanlar yarattığı için davranışlarını etkiler. Dikkati yoğunlaştırır, gözlem yeteneğini güçlendirerek bellekte tutma, izleme ve taklit etme kavramını geliştirir. Piyano eğitimi müzik eğitiminin çok önemli ve ayrılmaz bir parçasıdır. Piyano eğitiminin el - göz koordinasyonunu geliştirdiğinden çocukların yazı yazmasını kolaylaştırdığı, piyano çalanların nota takip etmesi gerektiğinden daha hızlı kitap okudukları, yabancı dil, matematik ve fen derslerinde daha başarılı oldukları gözlemlenmiştir.

Atlı Spor

Çocuklar için de son derece yararlı olan bu hobi, küçük yaşlarda başlanan iyi bir eğitim ve disiplin ile istenirse profesyonel bir uğraşa dönüşebilir. Binicilik sporu bütün kasların çalışmasını sağlar, Çocuklarda kemik ve kas yapısının doğru şekillenmesine yardımcı olur. Onlara hayvan ve doğa sevgisi kazandırır. Çocuklar biniciliğin yanı sıra at bakımı konusunda da bilgi edinir. Çocukların fiziksel dayanıklılık denge ve koordinasyon becerilerini artırır. Sosyalleşmeyi ve çocuklar arasında dostlukların oluşmasını sağlar, sorumluluk, paylaşma ve rekabet gibi duygularını geliştirir.

Buz Pateni

Buz pateni oldukça zevkli ve çekici bir meşgaleden öte özellikle sık sık hastalanan ve bünyesi zayıf olan çocuklar için çok faydalı bir etkinliktir. Metabolizmayı güçlendirdiği gibi, kalp-damar ve solunum sisteminin kapasitesini de artırmaktadır. Buz üzerinde kaymak çocuğun psikolojisinde ve duygusal gelişiminde olumlu etkiler yaratmaktadır. Bilgisayar oyunları ve televizyonun çocuklarımız hayatında ki yerinin azaltılması açısından buz pateni en başarılı çözümlerden biridir. Buz pateni çocuklarımızın iyi bir fiziksel forma kavuşturmaya ve vücut duruşu bozukluklarının iyileşmesine yardımcı olmaktadır.