EĞİTİM PROĞRAMLARIMIZ

 

High-Scope (Aktif Öğrenme)
Yaşayarak öğrenme olarak tanınan aktif öğrenme; çocukların, deneyimlerini yorumlayarak yeni fikirler ve anlayışlar geliştirdiği bir öğrenme şeklidir.
 

Scamper (Farklı Düşünme)
Farklı düşünme etkinlikleridir. Farklı düşünme, hayal kurma, yaratıcı düşünme sezgilerini kullanarak ürünler ortaya koyma becerilerini geliştirir.
 

Gems (Matematik-Fen&Doğa)
Etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek programdır.
 

Reggio Emilia (Proje tabanlı eğitim)
Reggio Emilia yaklaşımı çocuğu aktif kılan, bildiklerinden yola çıkarak yeni bilgilerle farklı bakış açılarının kazandırıldığı eğitimsel çalışmalardır.