5-6 YAŞ HAZIRLIK SINIFI

 

 

 

 

Okulumuzda 6 yaşa uygun alt yapı oluşturulmuş, donanımlı ve özel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Eğitim tüm gün boyunca sınıf öğretmeni, İngilizce öğretmeni ve branş eğitmenleri tarafından rotasyon yaparak uygulanır. İlkokula hazırlık Okuma-Yazma hazırlık çalışmaları Problem çözme becerileri Temel eğitime hazırlık Türkçe-Matematik çalışmaları Uygulamalı çizgi çalışmaları
 

Program

. El kas (küçük kas gelişimi) geliştirmeye yönelik kitap çalışmaları . Özgün düşünebilmeye yönelik kitap çalışmaları . Uygulamalı çizgi çalışmaları . Çizgi birleştirme . Noktaları birleştirme . Eğik, düz zig zag çizgiler . Ses çalışmaları . Dikkat ve Algılamaya yönelik çalışmalar

 

Anadili / Fen ve Doğa Çalışmaları
• Bilgi dağarcığı geliştirmeye yönelik çalışmalar • Anlamlı deneyimler hakkında başkaları ile konuşma çalışmaları • Tekerleme, parmak oyunları, şiir, bilmeler dinleme-tekrar etme ve öğrenme • Dili eğlenceli biçimde kullanma çalışmaları • Hikâye, öykü, masal dinleme • Çeşitli biçimlerde okuma; öykü kitaplarını, işaret ve sembolleri, kendi yazdıklarını
 


Hikâye sonrası etkinlikler
Dramatizasyon, Pandomim ve Öykü hakkında sohbet
 

Matematik Etkinlikleri
• Sayı • Nesneleri karşılaştırma hangisi (“daha çok”,”daha az” ya da “aynı sayıda” olduğunu belirleme) • Nesneleri birebir eşleme yapma • Nesneleri sayma • Görsel olarak sayıları tanıma çalışmaları • Nesneleri niteliklerini, benzerlik ve farklılıklarını araştırma ve tanımlama • Şekilleri ayırt etme ve tanımlama • Gruplara ayıt etme ve eşleştirme • Nesneleri değişik biçimlerde kullanma ve tanımlama • Nitelikleri karşılaştırma (daha uzun/daha kısa) • Çeşitli nesneleri bir dizi ya da desen oluşturacak düzende arka arkaya sıralama ve arlarındaki ilişkiyi tanımlama (büyük/daha büyük /en büyük) • Deneme yanılma yoluyla, sıralı bir grup nesneyi sıralı başka bir grup nesneyle eşleştirme, birbirinin içine ya da üstüne koyma (küçük fincan/küçük tabak/orta boy tabak/orta boy fincan)