MONTESSORİ ANAOKULU-MONTESSORİ KREŞ

 

 

 

 

Günlük Yaşam Etkinlikleri

Montessori eğitimi uygulamaları içerisinde bulunan; günlük yaşam becerileri etkinlikleri, duyu eğitimi etkinlikleri, matematik etkinlikleri, dil geliştirici etkinlikler ve kozmik öğrenme etkinlikleri, çocuğu tamamıyla hayata ve ilköğretime hazırlamayı amaçlamaktadır. Montessori'nin geliştirdiği çocuk eğitim yaklaşımı; çocuğu ruhsal ve fiziksel açıdan olumlu yönde etkileyen, çocuğun duyu, hareket ve dil eğitimine önem veren, sosyal, duygusal, bedensel yönden önemli katkıları ve yararları olan, çocuğun ilköğretime hazır bulunuşluğunu destekleyici etkileri olabilecek bir yöntemdir.
 

Montessori Eğitiminin Temeli

Montessori her çocuğun, kendine özgü bir gelişime sahip, bireysel bir kişilik olduğunu ve kendi kapasitesi doğrultusunda öğrenebileceğini vurgular. Montessori bilgiyi ezberden kurtarıp, her yaşta çocuğun anlayabileceği bir düzeyde somutlaştırmış ve bunu bütünlük içinde aktaracak bir yöntem ve materyaller dizisi geliştirmiştir. Montessori eğitiminin temeli çocuğa bağımsız olmayı sağlamak ve çocuğun gelişimini destekleyen en uygun çevreyi hazırlamaktır. Montessori, ilk olarak çocuğun gelişmesine ilişkin özellikleri belirlemiş ve sonra bu özelliklere uygun yöntem ve materyali geliştirmiştir. Çalışmalarında bu materyalleri kullanarak eğitilmeleri için çocukların çeşitli alanlarda gelişmelerini hedef almıştır. Bu alanlar; duyular, matematik, dil, coğrafya, tarih ve kültür, resim, müzik, bilim ve doğa, nezaket ve davranış, spor ve iletişimdir. Montessori sınıflarında, çocukların sınıf içinde istedikleri gibi dolaşmalarına izin verilmekte, okulda bulunan diğer alanları da istedikleri gibi kullanma özgürlüğü sağlanmaktadır ve çocuk sınıfında istediği etkinliği seçmektedir. Çocuğun istediği etkinliği seçmesi için gerekli ortam hazır şekilde bulundurulmaktadır. Montessori sınıfında gerçeklik ve doğallık büyük önem taşır. Bu amaçla materyaller gerçek yaşamda kullanılan araçlardır. Montessori sınıflarında her materyalden birer tane vardır. Böylece çocuk o materyali kullanmak istediğinde başkalarının işinin bitmesini beklemektedir. Böylelikle çocuk sabırlı olmayı ve başkalarının haklarına saygı göstermeyi öğrenmektedir.

 

Hata Kontrolü
Montessori yöntemi, çocuklara kendi kendini kontrol etme ve hatalarını kendi kendilerine bulma şansını vermektedir. Öğretmen çocuğun hatasını söylememekte, ona doğru yolu bulması için rehberlik etmektedir. Montessori materyalleri, çocukların yaptıkları hataları kendilerinin bulabilmesi ve düzeltebilmesi dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bunu sağlayabilmek için genellikle her malzemede çözümlenecek yalnızca bir problem vardır. Bu nedenle çocuklar hatalarını daha kısa sürede fark edebilmekte ve hemen bu hataları düzeltme yoluna gitmektedir. Bu da çocuğun dikkatini konu üzerinde daha fazla toplamasına neden olmaktadır.
 


Fen ve Doğa
Oyun Akademisi'nde, bütün evrenin birbirine bağlılığını gösterebilmek için galaksi,samanyolu, güneş sistemi,gezegenler, dünyamız ve dünyanın oluşum aşamaları, ilk canlı türleri,bütün bitki çeşitleri ve en son olarak insanlar ile ilgili çalışmalara yer verilmekte ve çocukların başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı, dış dünyadaki nesnelere olan sevgi ,ilgi ve çevre bilinci duygularının geliştirilmesine özen gösterilmektedir.Kurumlarımızda, çocukların doğayı, dünyayı anlama ve öğrenmesi için çalışmalar yapılmakta,bu alandaki aktiviteler ise biyoloji, coğrafya, tarih ve bilim üzerine hazırlanmaktadır.
 

ÖZEL ANKARA OYUN AKADEMİSİ MONTESSORİ OKULLARI